Blijf via e-mail op de hoogte van nieuwe blogs

Vergoedingen

Ga de mogelijkheden na bij je hr manager, leidinggevende of directeur

65% van de coachees krijgen hun coachtraject vergoed door hun werkgever. De meeste werkgevers hebben (jaarlijks) budget voor duurzame inzetbaarheid, persoonlijke ontwikkeling, opleiding of verzuimpreventie. Coaching is vergeleken met andere vormen van persoonlijke ontwikkeling relatief goedkoop en effectief. Daarom wordt het vaak vergoed en zelfs gestimuleerd.

Plan een gratis oriëntatiegesprek bij me in. Daarin staan we stil bij jouw coachvraag en bespreken we hoe de aanvraag bij jouw werkgever er uit kan zien. In overleg met jou maak ik een passende offerte waarin duidelijk het nut en doel van de coaching staat vermeld.

Check je cao

Vakbonden en werkgevers zien steeds vaker het belang van persoonlijke ontwikkeling in. Grote kans dat in jouw CAO een ontwikkel- of opleidingsbudget is opgenomen. Dit bedrag is voor jou gereserveerd door je werkgever. Na overleg met je werkgever kan dit bedrag vrij besteed worden aan coaching of loopbaanbegeleiding. Je kunt jouw CAO online vinden of bij de HR manager opvragen.

Deze CAO’s kennen zo’n budget:

  • CAO gemeenten, artikel 8.6;
  • CAO Nederlandse universiteiten;
  • CAO universitair medische centra, artikel 3.5;
  • Algemeen Rijksambtenarenreglement, A&O fonds.

Vraag de arbodienst naar de mogelijkheden

Vraag ook de arbodienst van je organisatie. In het kader van Wet verbetering poortwachter werken organisaties na overleg met de bedrijfsarts graag mee. Zeker wanneer je te maken hebt met burn-out, langdurig ziekteverzuim of een re-integratietraject.

Vergoeding via subsidie ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verleent subsidie voor begeleiding aan gezinnen die te maken hebben met een kind met een intensieve zorgvraag. De eerste vijf sessies worden daarmee voor de helft vergoed. Wil je weten of je voor deze subsidie in aanmerking komt? Plan een vrijblijvend oriëntatiegesprek bij me in, dan kunnen we de mogelijkheden bespreken.

Via de belasting voor zelfstandig ondernemers

De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten binnen de inkomstenbelasting en de BTW (21%) is terug te vorderen bij de Belastingdienst. De belastingdienst en/of je accountant kunnen je hier alles over vertellen.

Via de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandig ondernemers

Wanneer je te maken hebt met burn-out, langdurig ziekteverzuim of een re-integratietraject, is de kans groot dat een coachingstraject vergoed wordt via je arbeidsongeschikheidsverzekerking. Vraag dit wel vooraf na bij je verzekeraar

Vergoeding vanuit een pgb

Mensen met een persoonsgebonden budget kunnen de kosten van coaching soms via een PGB vergoed krijgen. Voor meer informatie en de voorwaarden voor een PGB kun je terecht op de site van de belangenvereniging Per Saldo of je gemeente.

Vergoeding vanuit het UWV

Als je een je uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.